02/04/2024

STEM Eğitimcileri Derneği Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı


 • Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 08.05.2024 tarihi çarşamba günü saat 19:00‘da Holiday Inn Express (Keçiliköy Mah. 5608 Sok. No:5 Türkiye/Manisa) adresinde yüz yüze ve eş zamanlı olarak online olarak gerçekleştirilecektir.


Online Katılım Bilgileri:

STEM Eğitimcileri Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı

Tarih: Çarşamba, 8 Mayıs 2024 · 19:00 - 20:30

Google Meet katılma bilgileri

Görüntülü görüşme bağlantısı: https://meet.google.com/xcx-kgkn-puv


 • 08.05.2024 tarihinde yapılacak toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantı 16.05.2023 tarihi perşembe günü saat 19:00‘da Holiday Inn Express (Keçiliköy Mah. 5608 Sok. No:5 Türkiye/Manisa) adresinde yüz yüze ve eş zamanlı olarak online olarak gerçekleştirilecektir ve bu toplantıda çoğunluk aranmayacaktır.

 • Yapılacak olan olağan genel kurul toplantısının, derneğimizin resmî web sitesinde yayınlanmak ve/veya dernek tüzüğünde belirtilen esaslar dikkate alınmak suretiyle üyelere duyurulmasına karar verilmiştir.

Toplantı gündemimiz aşağıdaki gibidir;


GÜNDEM MADDELERİ

 1. Genel Kurul’un açılışı, yoklama, saygı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

 2. Dernek Ana Tüzüğü uyarınca Genel Kurul ‘u yönetmek üzere bir Başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman üyeden oluşan Divan Heyeti Seçimi, hazirun cetvelinin imzalanması,

 3. Genel Kurul adına karar ve zabıtları imzalamaya Başkanlık divanına yetki verilmesi

 4. Derneğe ait 2021, 2022, 2023 ve 2024 (Ocak-Mayıs) yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve yönetim kurulunun ibrası,

 5. Derneğe ait 2021, 2022, 2023 ve 2024 (Ocak-Mayıs) yılı Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve denetim kurulunun ibrası,

 6. 2021, 2022, 2023 ve 2024 (Ocak-Mayıs) yılının gelir ve giderlerinin gösterildiği mali tabloların okunması ve kabulü,

 7. Yeni yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile birlikte yeni denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi,

 8. Derneğin yeni dönem faaliyet ve projelerinin planlanması,

 9. Dilek ve temenniler ve kapanış.